Bestyrelse

Pr. 1/1-2016 blev Ungdomsskolen en del af UNGvesthimmerland, i den forbindelse har vi dannet en fælles bestyrelse.

 
 

BESTYRELSEN I UNGVESTHIMMERLAND

FOR SKOLEÅRET 2019-20


Opdateres når den nye bestyrelse er på plads.  

 

 
I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) § 8 stk. 5 udarbejder byrådet en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsens sammensætning, jvf. samme lovs § 7 stk. 1 og 2.
Herefter fastsættes følgende VEDTÆGT for Vesthimmerlands kommunale Ungdomsskole.
I henhold til lov om ungdomsskoler (produktionsskoler og daghøjskoler) nedsætter Vesthimmerlands Kommune en ungdomsskolebestyrelse.