Vision og værdier

Vision:

UNGvesthimmerland vil sikre, at alle unge kan tage ansvar for sig selv og eget liv. Gennem helhedssyn og tværgående indsatser skabes en organisation, som understøtter de unges uddannelse og dannelse.

 

Mission:

Enhederne i organisationen UNGvesthimmerland vil gennem intern og ekstern samarbejde, skabe netværk, som højner helhedsindsatser for de unge, således de motiveres til og lærer at tage ansvar for sig selv og deres eget liv.

 

Målsætning:

UNGvesthimmerland vil være en frontspiller på det ungdomspolitiske område og løbende udvikle tilbud, som imødekommer de unge i nutidens samfund.
UNGvesthimmerland vil udarbejde en dynamisk ungestrategi, som er tydelig i hvilke forventninger de enkelte enheder har i forhold til hinanden, således at de unge sikres det bedste tilbud for at danne og uddanne.
UNGvesthimmerland skal være katalysator for samarbejder omkring den unge, således at de unge oplever én indgang til livet, som ung – også når det gælder opgaver, som ikke direkte ligger indenfor området.
UNGvesthimmerland vil inddrage de unge i dialog, således at de også får de tilbud, som de er motiveret for.

 

Konkrete mål:

Et stærkt samarbejde mellem grundskoler og UU omkring uddannelsesparathed og ”uddannelse og job”
Give tilbuddet enkeltmandsundervisning et markant løft, dvs. UNGvesthimmerland overtager denne udførelse. Dette i samarbejde med CPP.
Styrke den glidende overgang fra grundskoler til 10. klasse, samt ungdomsuddannelserne.
Udvikle vores undervisningstilbud og mentorvirksomhed så vi minimerer antallet af uuddannede unge.
Ud fra en helhedsbetragtning at der etableres globale initiativer, som giver de unge et læringstilbud og et socialt tilbud.
Styrke ungerådet, så de i dialog med UNGvesthimmerland sikrer, at de unge har større ejerskab for de tilbud, der etableres. Herigennem vil de unge blive inspireret og udfordret til aktivt medborgerskab.
Udbygge vores samarbejde med f.eks. behandlerhuset.
Deltage med alle kræfter i ungemødet april 2017
UNGvesthimmerland har én indgang.
Udvikle ungestrategien for Vesthimmerlands Kommune
 

 

Værdigrundlag:

At arbejde på denne måde vil generere troværdighed og tryghed i mødet med den unge og skabe gode relationer.
Værdierne virkelighedsgøres gennem ledelse og medarbejders daglige arbejde for alle unge i Vesthimmerlands Kommune.

Ordentlighed
At arbejde ud fra en anerkende tilgang med den unge i centrum;
Tydelig og respektfuld kommunikation
At have respekt for den unge, kollegaer og samarbejdspartnere
Kontinuitet hvor det sikres at den unge følges og der er en rød tråd i vores handlemønstre med særlig fokus på overgangene
At være synlige og sikre på at vi handler eller hjælper den unge videre til relevante fagligheder
At have respekt for hinandens fagligheder og bringe fagligheder i spil for at styrke arbejdet med og omkring den unge herigennem styrkes vores professionalisme

Tilgængelighed
At arbejde en tanke om, at vi er professionelle tilgængelige;
Synlighed, åbenhed og forudsigelighed for den unge og for samarbejdspartnere
At den unge oplever at blive taget alvorlig, og der handles.
Vi står til rådighed for at bistå den unge i dennes udvikling gennem dannelse, uddannelse og vejledning
Synlighed er, at den unge har nemt ved at finde os, komme i kontakt med os og oplever, at vi er til stede.
Åbenhed er, at vi søger forskellige muligheder til fordel for den unge egens udvikling
Åbenhed forstås, som en ærlighed i forhold til realistiske løsninger for den unge

Sammenhængskraft
At arbejde ud fra en helhedsorienteret indsats;
At have respekt for hinandens fagligheder
Fokus på den positive historie
Vi samarbejder ud fra en åbenhed for at bruge andres kompetencer i at styrke tilgangen til opgaver
Troværdighed overfor hinanden, vores organisation, forældre, de unge
At have fokus på den helhedsorienterede indsats
Mangfoldighed, faglig rummelighed, møder de unge hvor de er, skaber motivation og lykkes, vi vil arbejde med ”det hele menneske”